Rezultati
Rezultati 2012- download  PDF

(ažurirano 15.4.2011. - konačni rezultati)


Pojedinačno - Glavni ždrijeb
Pojedinačno - Kvalifikacije
Parovi
Parovi - Kvalifikacije

Rezultati 2011
- download  PDF

(ažurirano 26.4.2011. - konačni rezultati)


Pojedinačno - Glavni ždrijeb
Pojedinačno - Kvalifikacije
Parovi
Parovi - Kvalifikacije

Rezultati 2010
- download  PDF

(ažurirano 12.4.2010. u 09:00 - konačni rezultati)


Pojedinačno - Glavni ždrijeb
Pojedinačno - Kvalifikacije
Parovi
Parovi - Kvalifikacije

Rezultati 2009- download  PDF

(ažurirano 20.4.2009. u 09:30 - konačni rezultati)


Pojedinačno - Glavni ždrijeb
Pojedinačno - Kvalifikacije
Parovi
Parovi - Kvalifikacije

Rezultati 2008- download  PDF

Pojedinačno - Glavni ždrijeb
Pojedinačno - Kvalifikacije
Parovi
 
   

Pearls of Dalmatia tennis tournaments    
site by imperativ!